Möten som gör skillnad.

Processledare och moderator som gör det enklare för er att jobba bra ihop - tillsammans.

Jag hjälper människor som möts att kunna mötas på riktigt. Genom åren har jag faciliterat allt ifrån globala tech-bolag, regeringsdepartement till ideella föreningar som söker en facilitator som kan leda en konferens eller process med fokus på hög delaktighet, kreativitet och konkreta slutprodukter. Som processledare och facilitator så fokuserar jag på att skapa rum där ni kan få utforska såväl stora som små frågor på ett professionellt och kreativt sätt. Förutom en hög delaktighetsnivå så blir mötet ett sätt för oväntade meningsfulla upplevelser - och möjlighet att ta tillvara på den kompetens och idéer som redan finns i varje organisation eller konferens.

Erbjudande

Föreläsningar

Att göra skilland!
Jag föreläser hur ledare och organisationer kan göra skillnad genom enkla men kraftfulla verktyg för co-creation. Jag föreläser om hur ert företag kan ta tillvara på deltagarkultur för att nå bättre resultat, nöjdare medarbetare och att bli klokare tillsammans.

Facilitering

Bli klokare tillsammans
Som facilitator hjälper jag er att gå från förvirring till klarhet. Med fokus att skapa en trygg miljö för att utforska komplexa och utmanande områden underlättar jag för er att samarbeta bättre tillsammans. Jag har hjälpt allt ifrån team att utvecklas, departement att ta fram policyunderlag till start-up's och etablerade företag att sätta strategier och ta fram nya lösningar på befintliga utmaningar.

Rådgivning och styrelsearbete

Jag är med och tänker kring saker
Med bred erfarenhet från näringsliv, entreprenörskap och ideellt arbete i allt från taktiskt, strategiskt och styrelsearbete så kan jag hjälpa till att tänka för hållbara och effektfulla lösningar.

Forgot password? We can help!

By signing up, you agree with our Terms of Service & Privacy Policy